احاطه رسانه‌ها در دنیای امروز

انسان از زمانی که چشم باز می کند مدام در حال دریافت اطلاعات رسانه ای شده است.


 

دانلود