سواد رسانه‌ای و ارتقای سایر مهارتها

سواد رسانه ای به انتخاب فعالانه و هوشمندانه در تعامل با دیگران کمک می کند.


دانلود