معرفی مجله

خانواده صادق؛خانواده تراز دین

یادداشت

دروغ مصلحتی چیست؟

همه‌ی ما در زندگی سر دوراهی راست گفتن یا دروغ گفتن قرار گرفته‌ایم لحظات دشواری که به خاطر منافع خود یا دیگری...

جایگاه پدر در خانواده

از پدر می توان به عنوان ستون خانواده تعبیر کرد ستون محکمی که وظیفه محافظت از حریم خانواده را بر عهده دارد...

اعتبار اجتماعی و دروغ

صداقت از طرفی به عنوان یک امر فطری به گونه ای است که در درون انسان میل به رعایت آن در همه ی شئونات زندگی وجود...

گفتگو

صداقت در روابط زوجین

گرایش به صداقت و هماهنگی درون و برون، فطری است؛ به همین سبب تمام کودکان در آغاز صداقت پیشه هستند مردم در تعامل...

نسبت اخلاق و ایمان

ما صدق در مقابل کذب را، که عمدتا در گفتار آشکار می‌‌‌‌‌شود، در منابع دینی‌‌‌‌‌مان خیلی زیاد داریم، "و...

گزارش

چندرسانه‌ایی

تماس با ما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

نام نباید خالی باشد
‍‍‍‍‍‍‍‍پست الکترونیکی نباید خالی نباشد
متن پیام نباید خالی باشد